நீங்கள் உட்கார்ந்தே வேலைசெய்பவரா….

  உடல் எடை அதிகரிக்க காரணமாக இருப்பது நீங்கள் உண்ணும் இடைவேளை உணவுகள் தான். நண்பகல், மாலை வேளையில் நீங்கள் உண்ணும், பஜ்ஜி, போண்டா, சமோசா, முட்டை பப்ஸ் போன்றவை அதிக கலோரிகள் கொண்டவை. அதிக நேரம் உட்கார்ந்தே வேலை செய்பவர்கள் இந்த உணவுகளை சாப்பிட்டு விட்டு உட்கார்ந்தே வேலை செய்வதால் அந்த கலோரிகள் கரைக்கப்படாமல் கொழுப்பாக மாறி உடல் எடை அதிகரிக்கிறது....
Continue reading »

10 ரூபாய் தாத்தா! | Food For 10 Rs

10 ரூபாய் தாத்தா! | Food For 10 Rs   Whichever tax may come, my food will be 10 rupees only, Madurai grand father Ramu’s service. … மதுரையில் 10 ரூபாய்க்கு மதியம் … ராமு தாத்தா என்னதான் செய்கிறார்
Continue reading »